Ders Hakkında

 

Ana Sayfa

Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri
Dersin Kodu: EHM 5104
Dersin Kredisi: 3
 
Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN,       

Dersin Amacı

Endüstride kullanılan duyargalar, dönüştürücüler, yükselteçler, elektronik ve mikroişlemci temelli ölçüm ve denetleyici sistemlerin incelenmesi ve uygulamaları. Ayrık elemanlar, mikroişlemci ve kişisel bilgisayar (PC) kullanılan endüstriyel otomatik kontrol sistemlerinin donanımı ve bununla ilgili yazılımların incelenmesi, tasarlanması ve uygulamasının öğretilmesidir.

Dersin İçeriği:

1.      Giriş
2.      Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemlerinde Kullanılan Algılayıcılar, Dönüştürücüler ve Uygulamaları
3.      Yükselteçler ve Uygulamaları
4.      Dönüştürücüler (ADC,DAC,F/V,V/F)
5.      Ayrık Devre Elemanlar ile Kontrol ve Uygulamaları
6.      Mikroişlemci Temelli Sistem ile Kontrol ve Uygulamaları
7.      Sıcaklık ve Motor Kontrol Sisteminin Tasarımı ve Uygulaması
      "Bu kapsamlı ve uygulamalı proje yıliçi sınavı yerine geçecek!"
8.      LabVIEW Yazılımı ve Kontrol Uygulamaları
8.1.  Endüstriyel Algılayıcılar ve Uygulamaları
8.2.  Endüstriyel Yükselteçler ve Hesaplayıcılar
8.3.  Dönüştürücüler (Yazılımda ve donanımda ADC,DAC,F/V,V/F)
8.4.  Kontrol Blok Diyagramı Tasarımı ve Uygulamaları (PID, ON/OFF vs.)

Proje Teslim Tarihleri

Kaynaklar

1.      Modern Control Systems, Richard C.DORF, Robert H.BISHOP, Addison Wesley, 1998
2.      Otomatik Kontrol Sistemleri, Benjamin C.KUO, Literatür Yayınları, 1999
3.      Introduction to Robotics, Arthur J.Critchlow, Macmillan Publishing Company, 1985.
4.      Microprocessors for Measurement and Control, David M. Auslander and Paul Sagues, Osborne /McGraw-Hill, 1981
5.      Modern Electronics Instrumentation & Measurement Techniques, A.D. Helfrick Prentice-Hall, 1990
6.      Instrumentation Electronics, Regtien, Prentice-Hall, 1992
7.      Modern Control Engineering, K.OGATA, Prentice-Hall, 1997
8.      The 80x86 Family Design, Programming, and Interfacing John UFFENBECK, Prentice-Hall, 1998
9.      The 8086 Book, Russel RECTOR, George ALEXY, Osborne /McGraw-Hill, 1980
10. IBM PC/AT Assembly Language, Le SCANLON, Prentice-Hall, 1983
11. Microcomputers, Microprocessors: The 8080, 8085, Z80 Programming, Interfacing and Troubleshooting John UFFENBECK, Prentice-Hall, 1985
12. Introductory Transducers & Instrumentation Training System, LJ Technical Systems (DiGiAC 1750).
13. Microprocessor Technology Training System, LJ Technical Systems (DiGiAC 2000).
14. LabVIEW Data Acquisition Basics Manual, National Instruments.
15. LabVIEW for Everyone, Graphical Programming Made Even Easier, Lisa K.WELLS, Jeffrey TRAVIS, Prentice-Hall, 1997.