Lojik Devreler
Lojik Devre Tem. Lojik Devre Lojik Devre Lab.

 

Ana Sayfa
Lojik Devre Tem.
Lojik Devre
Lojik Devre Lab.

Lojik Devreler
Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN

Lojik Devreler dersi Lojik devre Temelleri, Lojik Devreler ve Lab. için bu derslerin içeriğinde anlatılan sistemlerin temel yapısal özelliklerinin, temel kavram ve yöntemler ele alınarak incelenmesi, donanım, analiz ve tasarım özelliklerinin öğretilmesi amaçlamıştır. Bu amaçla, klasik araçlar ve bilgisayar yardımıyla Kombinezonsal ve Ardışıl Lojik Devrelerin analizi, tasarımı  ve uygulaması yapılacaktır.