Mikro.Göm.Sist.
Ders Hakkında Ders Notları Mikro.Göm.Sist.Lab. Programlar Tablolar Katalog Not Cizelgesi

 

Ana Sayfa
Ders Hakkında
Ders Notları
Mikro.Göm.Sist.Lab.
Programlar
Tablolar
Katalog
Not Cizelgesi

Mikroişlemciler ve Gömülü Sistemler

Bu dersin amacı, günümüzde ticari, endüstriyel, tıbbi, askeri vs. uygulamalarda yaygın olarak kullanılan Kişisel Bilgisayar (PC) ve Tek Kart Bilgisayar (SBC) sistem mimarisi, donanım ve yazılımı, C ve Assembly dili programlama, çeşitli uygulamaların donanım ve yazılım temelleri hakkında kapsamlı bir anlayış sağlamaktır. Ayrıca gelişmiş mikroişlemci / mikrodenetleyici temelli sistemlerin ve çevre birimlerinin donanım ve yazılım özelliklerinin ve temel endüstriyel uygulamalarının öğrenilmesidir.

Dersin İçeriği :
 1. Giriş, Mikroişlemci (uP), Mikrodenetleyici (uC), Kişisel Bilgisayar (PC) ve Tek Kart Bilgisayar (SBC) Teknolojisi
 2. Gömülü Sistem, Tek Kart Bilgisayar (SBC) Sistem Mimarisi, PC / SBC Sistem Donanımı ve Yazılımı
 3. Gömülü Sistem Mimarisi, Sistem Programlama Teknikleri
 4. PC/SBC Sistem Donanımı ve Yazılımı Geliştirme Sistemleri
 5. Anakart (CPU) Modülü Tasarımı, Ana Bellek Sisteminin Tasarımı
 6. Giriş/Çıkış Özellikleri ve Yöntemleri, Çevre Birimleri
 7. Sistem Uygulamaları, PC / SBC Sistem Donanımı ve Yazılımı, PC ve SBC Temelli Sistem Uygulamaları
 8. 8/32-bit Mikrodenetleyici (uC) Temelli Sistem Uygulamaları
 9. Temel endüstriyel uygulamalar
Kaynaklar
 1. Mikroişlemci Sistemleri, Tuncay UZUN, Nobel Akademik Yayıncılık, 2022
 2. SBC/MCU Lecture Notes, http://www.tuncayuzun.com/MGS_PDF/Atmega328%20MCU.pdf
 3. MCU Instruction Set, http://www.tuncayuzun.com/MGS_PDF/AVR-InstructionSet-Manual-DS40002198.pdf
 4. MCU Hardware Manual, http://www.tuncayuzun.com/MGS_PDF/ATmega328PB_40001906C.pdf 
 5. Arduino Beginner’s Guide, https://www.arduino.cc/ 
 6. Arduino IDE User Guide, https://www.arduino.cc/en/software
 7. PIC Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C for PIC18, Muhammad Ali Mazidi, Rolin D. McKinlay, Danny Causey, Pearson Prentice Hall, 2008.
 8. Programming Arduino Getting Started with Sketches, Simon Monk, McGraw-Hill, 2016.
 9. Raspberry Pi® User Guide, Eben Upton and Gareth Halfacree, WILEY, 2012.
 10. Official Raspberry Raspberry Pi Beginner’s Guide How to use your new computer, Raspberry Pi Trading Ltd, 2020.
 11. Raspberry Pi 4 Model B Datasheet, Raspberry Pi (Trading) Ltd. 2019.
 12. 80x86 Assembly Dili, Ahmet Tevfik İNAN, Seçkin Yayıncılık, 2006.
 13. The 80x86 Family  Design, Programming, and Interfacing John UFFENBECK, Prentice-Hall, 1998
 14. The 8086 Book, Russel RECTOR, George ALEXY, Osborne /McGraw-Hill, 1980
 15. IBM PC/AT Assembly Language, Le SCANLON, Prentice-Hall, 1983
 16. The 8088 and 8086 Microprocessors: Programming, Interfacing, Software, Hardware, and Applications by Walter A. Triebel, Avtar Singh, Avtar Singh, Prentice Hall, 2002
 17. The Intel Microprocessors: 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro Processor, Pentium II, Pentium III, and Pentium 4 by Barry B. Brey, Prentice Hall, 2005
 18. intel işlemciler için İnternet Adresi : http://www.intel.com/
 19. ARM System-on-Chip Architecture, Steve Furber, Addison Wesley, 2000.
 20. ARM ASSEMBLY LANGUAGE Fundamentals and Techniques, William Hohl, Christopher Hinds, CRC Press, 2015.
 21. ARM Architecture and Programming, Springer, 2017.
 22. Embedded System Development and Labs for ARM, Radu Muresan, 2005.
 23. Mikrodenetleyici ürün/döküman internet sayfaları ,https://www.st.com ,https://www.microchip.com
 24. Ders Notları, www.tuncayuzun.com
PIC MCU Geliştirme Kartları

 
Arduino Geliştirme Kartları

 
 
Raspberry Pi Geliştirme Kartları

 
STM32 Geliştirme Kartları  

 
80x86 PC Emulator Yazılımları