Güzel Sözler

 

Ana Sayfa

Güzel Sözler

Mühendislik, maddeyi ekonomik biçiminde ele alıp, fiziksel olaylara dayanarak ve matematiksel modellerden de yardım alarak, insanlığa yararlı hizmetler sunabilmek sanatıdır. Bu yüzden, iyi bir mühendis çok iyi bir fizikçi ve / veya çok iyi bir matematikçi olmasa bile yeteri kadar iyi bir fizikçi ve matematikçi olduğundan başka yeteri kadar iyi bir malzemeci ve dolayısıyla iyi bir iktisatçı olmak zorundadır. Mühendis, fizikçi gibi , sadece olabilen düzenler üzerinde değil, astarı yüzünden pahalı olmaksızın gerçeklenebilen düzenler üzerinde kurulu düzenlere hakim olabilmek için bu olayların matematiksel modellerinden yararlanacaktır. Matematiksel modeller insan kafasının yaratığı olan bir evrenden başka bir şey değildir; gerçek evrenle arasında bağlılık olacak biçimde yaratılmadıkça insanlığa yararlı olamaz. İnsan kafasının yaratığı olan bu matematiksel modeller evreni, hemen hemen hiç çelişiklik göstermeyen, öyle düzgün ve ahenkli bir evrendir ki, kendisini bu evrenin büyüsüne kaptıran pek çok mühendis bunu gerçek evren sanır. Oysa, fizikçinin işine yarayacak olan, bu matematiksel sembollerin arkasındaki fiziksel realiteler ve olaylardır; mühendisin görevi ise bu fiziksel realitelere ve olaylara, ekonomik olarak hakim olup insanlığa yararlı biçime dönüştürmektir. Hasan ÖNAL, 1982
Cehalete cepheden saldırmak, püskürtülmeye mahkumdur. Çünkü toplumlar sahip oldukları en kıymetli şeyi, yani cehaleti savunmaya daima hazırdırlar. Hendrik Willem van Loon (1882-1944)
Yanlış anlayanlar tarafından söylenen bir doğrudan daha kötü hiç bir yalan yoktur.
Başka birinin sizin kadar iyi yapabileceği şeyi, bırakın ona, siz yapmayınız.
Utanmaktan kaçın, fakat şan ve şöhretin arkasından koşmayın. Bunlar insana çok pahalıya mal olur.
Tecrübe herkesin kendi hatalarına verdiği addır.
Gençlerin yetişmesine önem ver, çünkü bu yolda herhangi bir ihmal memleketin yapısını mahveder.
Öğretim sınıfta biter, fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer.
Asilce yaşamak ve asilce ölmek, onurlu insanlara yakışır.
İnsanın iyi bir akla sahip olması kafi değildir, esas onu iyi kullanabilmesidir.
Haksızlık önünde eğilmeyiniz, çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.
Acı çekmeyenler, başkalarının acı çekebileceğini akıllarına getirmezler.
Evlatlarınızı devriniz için değil, onların devirleri için yetiştiriniz.
İki şeyin elden gitmeden değerini taktir etmek zordur, sağlık ve gençlik.
Büyük bir lider, halka, onların şahsi menfaatlerinin zannettikleri gibi olmadığını söylemek cesaretini gösteren bir adamdır.
Teknoloji kapıları açar, fakat tüm insanları zorla içine sokamaz.
Büyük işlerin sahipleri, küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir.
Dost, acılarını dostlarıyla paylaşandır.
Olgun insan, güzel söz söylemesini bilen insan değil, söylediğini yapan ve söyleyebilen insandır.
Başkalarının bilgisiyle bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.
Çiçekleri sevenler insanlardan nefret edemez.
İnsanların yalnız ekmeğe değil, şerefe de ihtiyacı vardır.
Başarılı bir kariyer, terfi etmekle değil ustalaşmakla olur. Michael Hammer.
Kibir, aptallığın en açık belirtisidir. Schipman.
Toplumumuzda herkes büyük adam olmak istiyor; hiç kimse işe yarayan adam olmak istemiyor! W.Churchil.
Büyük insanlar dağa benzerler; yaklaştıkça onların büyüklüğü ve önemi ortayaçıkar. Küçük adamlar ise serap gibidirler; yaklaştıkça ne kadar değersiz ve sahte oldukları ortaya çıkar.
Açgözlülük, insanların başına gelen belaların nedenlerinden biridir. Mutlu olmak istiyorsan açgözlülükten uzak durmalısın, zira açgözlülük insanın becerisini ve gelişmesini önler. Ruby Ayres.
Büyük adamlar fikirleri, orta adamlar olayları, küçük adamlar kişileri konuşur. Hyman Kickorer.