Bitirme Proje
BitirmeListTuncay ProjeListTuncay ProjeÇalışProg DiğerProjeler Projeler Hakkında

 

Ana Sayfa
BitirmeListTuncay
ProjeListTuncay
ProjeÇalışProg
DiğerProjeler
Projeler Hakkında

Bitirme Çalışması ve Tasarım Projesi Dersi, Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN

Bitirme Çalışması ve Proje Konuları :

 1. Mikrodenetleyicili Sistem Uygulamaları.
 2. Kişisel Bilgisayar ile Endüstriyel Uygulamalar.
 3. Uygulamaya Özel Sistem (DSP/FPGA) Uygulamaları.
 4. Gezgin Robot Sistemi Uygulamaları.

BİTİRME ÇALIŞMASI ve PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ VE TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 1. Kütüphane, internet vs. olanakları kullanılarak, seçilen konu hakkında temel kavram ve yöntemler araştırılarak öğrenilecek ve belirlenen takvimde yazım kurallarına uygun şekildeki ilk rapor hazırlanacaktır.
 2. Bitirme Çalışmasında, projede kullanılması düşünülen veya zorunlu olan kişisel bilgisayar yazılımı ve donanımı, geliştirme/eğitim düzenleri, ölçüm cihazları ve sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak gerekmektedir.
 3. Tasarımlar, donanım için OrCAD veya benzeri diğer çizim programlarında ve yazılım için Assembler+Simulatör ile bilgisayar ortamında yapılarak gösterilecek ve ara rapor hazırlanacaktır.
 4. Bitirme Çalışmasının başlangıcında ve Projenin tamamında sistem donanımının gerçekleştirmesi deney tablası/seti üzerinde yapılarak, tasarlanan ve istenen şekilde çalıştığı gösterilecektir. Proje dersi çalışması, bu aşamanın sonuna kadar yapılanlar proje raporu şeklinde anlatılarak teslim edilir.
 5. Tasarlanan sistemin baskılı devresinin tasarımı kağıt üzerinde yapılacaktır.
 6. Baskılı devre tasarımı için bilgisayar ortamında  OrCAD, Smart veya benzeri çizim programları kullanılıp bunların çıktıları gösterilecektir.
 7. Gerçekleştirilen baskılı devre kullanılarak, isteniyorsa veya gerekiyorsa devre kutulanarak çalışır şekilde son haline getirilir.
 8. Bitirme Çalışması hazırlama klavuzunda belirtilen biçimde hazırlanır ve idarenin ilan ettiği takvime uygun şekilde teslim edilir.Bitirme Çalışması Kapak.doc
 9. Bitirme Ödevi/Tezi sınavı, yine idarenin ilan ettiği tarihte ve belirlenen jüri önünde sözlü ve gerekiyorsa uygulamalı olarak yapılır.

YTÜ Tez Yazım Örneği.zip

Bitirme Çalışması ve Projelerde tasarlanan sistemlerin yazılım ve donanımlarında aranan bazı özellikler aşağıda belirtilmiştir.

Yazılım

 1. Sistemin yazılımı, önceden tasarlananlara göre ek özellikler taşımalı.
 2. Programlar kısa olmalı. Gereksiz döngü, alt program ve tekrarlar kullanılmamalı.
 3. Tekrarlı kısımlar alt program kullanılarak ana program modüler hale getirilmeli. ( modüler=Ana program işlemleri gerçekleştiren küçük program gruplarından ve bunlar arasındaki bağlantılardan oluşacak şekilde sistematik biçimde düzenlenmeli. )

Donanım

 1. Sistemin donanımı, önceden tasarlananlara göre ek özellikler taşımalı.
 2. Donanımda gereksiz malzeme kullanılmamalı. Baskılı devre mümkün olduğunca küçük tutulmalıdır. Aşırı büyük bir kartın ortaya çıkması halinde birkaç karttan oluşacak şekilde tasarlanmalıdır.
 3. Modüler yapı gözetilmeli. ( modüler=CPU/MPU/DSP ve kontrol birimi, klavye ve gösterge birimi ve işlemi gerçekleştiren birimler uygun şekilde birleştirilerek tasarlanmalıdır.)

Güvenli Proje Geliştirme Rehberi

Y. Doç. Dr. Tuncay UZUN