Akademik Çalışma

 

Ana Sayfa

Y.Doç.Dr.Tuncay UZUN’un Akademik Çalışmaları :

Yayın Listesi :

Multi-Frame Skeleton-based Fall Detection on RGB Videos, ERGUDER Hamza, UZUN Tuncay, 8th International Congress on Life, Engineering, And Applied / Humanities And Social / Medicine, Nursing, And Health Sciences In A Changing World (978-605-72169-7-7), İzmir, 7-9 January 2023. Mk2023B1

A Microprocessor Simulator for Educational Purposes, UZUN Tuncay, 7th International Congress on Engineering and Technology Management (978-625-7367-49-3), 200-204, 16-18 Aprıl 2022. Mk2022B1

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Eğitiminde Simülasyon Tekniği, UZUN Tuncay, 7th International Congress on Engineering and Technology Management (978-625-7367-49-3), 337-344, 16-18 Aprıl 2022. Mk2022B2

Design and implementation of a programmable logic controller using PIC18F4580 U Sanver, E Yavuz, C Eyupoglu, T Uzun, 2018 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus), 231-235, IEEE 2018/1.Mk2018IEEE-1.pdf

Sıcaklık ve Işınım Miktarının Fotovoltaik Panel Üzerindeki Etkisi, ŞENGÜL Akif, İŞEN Evren, UZUN Tuncay, Multidisciplinary Studies Congress 3, 20.12.2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3702102) Mk2017MdSC-2.pdf

Kısmi Gölgelenme Durumunun PV Karakteristiğine Etkisi, ŞENGÜL Akif, İŞEN Evren, UZUN Tuncay, Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 3, 20.12.2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3718424) Mk2017MdSC-1.pdf

Labview ile Mikrodenetleyicili Bir Endüstriyel Otomatik Sıcaklık Kontrol Sistemi, N. Tuğrul ARTUĞ, Tuncay UZUN, Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu,Sayfa 254-258, 5-6-7 Ekim 2011.Mk2011EMO1.pdf

Kontrol Sistemlerinde Kullanılan Veri Haberleşmesi Teknolojileri-1, Tuncay UZUN, Barış GÜVEN, HABTEKUS07 Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul  2007.Mk2007Habtekus07.pdf

Mikrodenetleyici Temelli Sistem İle Devir Hızı Ölçümü, Tuncay UZUN, Barış GÜVEN, EMO, 11. Elektrik - Elektronik - Bilgisayar Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul  Sayfa 15, 22-25 Eylül 2005.Mk2005EMO1.pdf

Araba Benzeri Bir Gezgin Robotun Donanımı İle Yazılımının Tasarlanması Ve Gerçekleştirilmesi, Tuncay UZUN, Nerhun YILDIZ, EMO, 11. Elektrik - Elektronik - Bilgisayar Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul  Sayfa 191, 22-25 Eylül 2005.Mk2005EMO2.pdf

Bir Radyo Modem Aracılığı İle Kablosuz RS-232 Haberleşmesi, Tuncay UZUN, Burak OVALI, EMO, 11. Elektrik - Elektronik - Bilgisayar Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul  Sayfa 243, 22-25 Eylül 2005.Mk2005EMO3.pdf

Şarj Edilebilen Bataryalar ve Şarj Devreleri, Tuncay UZUN, Kasım 2000. MkBatarya1.pdf

Ultrasonik Uzaklık Algılayıcı Devresi, Tuncay UZUN, Afşin ÖZPINAR, ELECO'2000, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa Sayfa 250, 8-12 Kasım 2000. Mk2000Eleco13.pdf

Bir Gezgin Robot İçin Elektronik Denetim Donanımının Tasarımı ve Uygulaması, Tuncay UZUN, Güner Tunca ERDOĞAN, ELECO'2000, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa Sayfa 318, 8-12 Kasım 2000. Mk2000Eleco11.pdf

Bir Gezgin Robot İçin Elektronik Denetim Yazılmının Tasarımı ve Uygulaması, Tuncay UZUN, Burak BORHAN, YTÜ Araştırma Fonu Ekim 2000. Mk2000YTUAF12.pdf

Bilgisayar Kontrollü Gezgin Robot Uygulaması, Seçil ÖZEN, Ekin YILDIZ, Tuncay UZUN, ELECO'2000, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa Sayfa 325, 8-12 Kasım 2000. Mk2000Eleco112.pdf

Yalancı Rasgele Sayısal İşaret Üretimi. Tuncay UZUN, BURSA V. BİLGİSAYAR HABERLEŞME SEMPOZYUMU Sayfa 56-59, Kasım 1998 Mk1998Bursa51.pdf

Kişisel Bilgisayar ile Genel Amaçlı Sayısal Filtre Gerçeklemesi. Tuncay UZUN, Beşir TAYFUR. , BURSA V. BİLGİSAYAR HABERLEŞME SEMPOZYUMU Sayfa 233-236, Kasım 1998. Mk1998Bursa52.pdf

Bilgisayar ile Seri Haberleşeen Mikrodenetleyici Kontrollüı Gösterge. Herman SEDEF, Tuncay UZUN, Bedri MUTLU, BURSA V. BİLGİSAYAR HABERLEŞME SEMPOZYUMU Sayfa 30-33, Kasım 1998.

Elektromagnetik Dalgaların, Yüzeyleri Empedans Özelliği Gösteren Sonu Açık Dalga Klavuzundan Saçılması Bedri.A. Çetiner, Tuncay UZUN, BURSA V. BİLGİSAYAR HABERLEŞME SEMPOZYUMU Sayfa 76-79, Kasım 1998

Enerji Sistemlerinde Meydana Gelen Harmoniklerin Bir Mikrodenetleyici Kullanılarak Ölçülmesi. Herman SEDEF, Ferit ATTAR, Tuncay UZUN. Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi Sayfa 806, 1995.Mk1995EMO1.pdf

Rastgele Sayısal İşaretlerin Ölçümünü ve Üretimini Sağlayan Devreler ve Sistemler. Tuncay UZUN, Yıldız Üniversitesi, F.B.E. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doktora Tezi Ocak 1994.

Bilgisayar ile Rastgele Sayısal İşaretlerin Ölçümü İçin Arabirim Tasarımı. Tuncay UZUN, Sezgin ALSAN. Elektrik Mühendisliği 5. Ulusal Kongresi sf 911, 13-18 Eylül 1993.Mk1993Trab1.pdf

Mikrodenetleyici Temelli Devreler ile Frekans ve Peryot Ölçümü. Tuncay UZUN, Herman SEDEF, Refik ALBAYRAK, Sezgin ALSAN. Elektrik Mühendisliği 4. Ulusal Kongresi sf 777, 16-22 Eylül 1991.

İleri Mikrodenetleyici Eğitim Seti Tasarımı ve Uygulamaları. Herman SEDEF, Tuncay UZUN, Sezgin ALSAN. Elektrik Mühendisliği 4. Ulusal Kongresi sf 802, 16-22 Eylül 1991.

Tek Yonga Mikrobilgisayar Uygulaması. Tuncay UZUN, Yıldız Üniversitesi, F.B.E. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi 1987,

Mikroişlemci Yardımı İle DC Motorun Hız Denetimi.Tuncay UZUN, Yıldız Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Tezi 1985,

Yönettiği Tezler:

Yüksek Lisans Tezleri

 1. ŞENGÜL, Akif, “Fotovoltaik sistemlerde maksimum güç noktası takibi yöntemlerinin analizi ve simülasyonu, Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Elektronik ve Haberleşme Müh. Anabilim Dalı Elektronik Programında Hazırlanan Yüksek Lisans Tezi, 2019.
 2. DÖNMEZ, Şadan, "Mikrodenetleyici Tabanlı, Endüstriyel Otomatik Araç Diyagnostik ve İzleme Sistemi", Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Elektronik ve Haberleşme Müh. Anabilim Dalı Elektronik Programında Hazırlanan Yüksek Lisans Tezi, 2018.
 3. ARSLANCAN, Atılay, "Mikrodenetleyici Tabanlı Akıllı Araç Kaza Tespit ve Gösterim Sistemi", Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Elektronik ve Haberleşme Müh. Anabilim Dalı Elektronik Programında Hazırlanan Yüksek Lisans Tezi, 2017.
 4. ABEDINI, MORTEZA, " LabVIEW İle Adım Motoru Hız Kontrolü ", Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Elektronik ve Haberleşme Müh. Anabilim Dalı Elektronik Programında Hazırlanan Yüksek Lisans Tezi, 2014.
 5. YÜCE, Ali, "LabVIEW ile Endüstriyel Sıcaklık Ölçme ve Kontrol Sistemi", Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Elektronik ve Haberleşme Müh. Anabilim Dalı Elektronik Programında Hazırlanan Yüksek Lisans Tezi, 2011
 6. TAŞCI, Yasemin, "Endüstriyel Otomatik Sayıcı Sistemi", Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Elektronik ve Haberleşme Müh. Anabilim Dalı Elektronik Programında Hazırlanan Yüksek Lisans Tezi, 2011
 7. ARTUĞ, Necdet Tuğrul, "LabVIEW ile Mikrodenetleyicili Bir Endüstriyel Otomatik Sıcaklık Kontrol Sistemi", Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Elektronik ve Haberleşme Müh. Anabilim Dalı Elektronik Programında Hazırlanan Yüksek Lisans Tezi, 2010
 8. GERENLİ, Fatih, "Mikrodenetleyicili Genel Amaçlı Bir Endüstriyel Otomatik Ölçüm Sisteminin Gerçekleştirilmesi ve Giriş Birimlerinin Uygulaması", Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Elektronik ve Haberleşme Müh. Anabilim Dalı Elektronik Programında Hazırlanan Yüksek Lisans Tezi, 2009
 9. OĞUZ, Emre, "Mikrodenetleyicili Genel Amaçlı Bir Endüstriyel Otomatik Ölçüm Sisteminin Gerçekleştirilmesi ve Çıkış Birimlerinin Uygulaması", Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Elektronik ve Haberleşme Müh. Anabilim Dalı Elektronik Programında Hazırlanan Yüksek Lisans Tezi, 2009.
 10. TORUN, Cihan, "Mikrodenetleyicili Endüstriyel Seri Protokol Çözümleyici Sistemin Kullanıcı Arabirimi", Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Elektronik ve Haberleşme Müh. Anabilim Dalı Elektronik Programında Hazırlanan Yüksek Lisans Tezi, 2009.
 11. GÜNSAY, Kemal, "Mikrodenetleyicili Endüstriyel Seri Protokol Çözümleyici Sistemin Programı", Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Elektronik ve Haberleşme Müh. Anabilim Dalı Elektronik Programında Hazırlanan Yüksek Lisans Tezi, 2009.
 12. BERBER, Erdal, "Mikrodenetleyicili Endüstriyel Otomatik Sıcaklık Ölçüm ve Kontrol Sistemi", Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Elektronik ve Haberleşme Müh. Anabilim Dalı Elektronik Programında Hazırlanan Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 13. ATMAN, Volkan, "Mikrodenetleyicili Endüstriyel Otomatik Zamanlayıcı Kontrol Sistemi", Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Elektronik ve Haberleşme Müh. Anabilim Dalı Elektronik Programında Hazırlanan Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 14. AÇAR, Tankut, "Mikrodenetleyicili Harmonik Analizör", Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.
 15. YILMAZ, Ömer, "Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri için Grafik Kontrol Paneli", Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.
 16. GÜVEN, Barış, "Mikrodenetleyici Temelli Sistem İle Devir Hızı Ölçümü", Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.
 17. OVALI, Burak, "Bir Gezgin Robotun Internet'ten Kontrol Edilmesi ve İzlenmesi", Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.
 18. YALÇIN, Murat, "Gezgin Robotlar için Yön Bulma Uygulaması", Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.
 19. ÖZTÜRK, Fatih, "Sayısal İşaret İşleyici ile Motor Denetimi", Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003.
 20. DURAHİM, Özcan, "Sayısal İşaret İşleyiciyle Şebeke Harmoniklerinin Analizi", Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003.
 21. ÖZEN, Seçil, "Bir Gezgin Robot İçin Elektronik Denetim Donanımının Tasarımı ve Uygulaması", Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000.
 22. YILDIZ, Ekin, "Bir Gezgin Robot İçin Elektronik Denetim Yazılımının Tasarımı ve Uygulaması", Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000.
 23. TAYFUR, Beşir, "IBM PC ile Genel Amaçlı Sayısal Filtre Gerçeklemesi", Yıldız Teknik Üniversitesi 1997.
 24. KARABÖREK, Yunus, "Mikrodenetleyici Temelli Sistem ile Ağırlık Ölçümü", Yıldız Teknik Üniversitesi, 1997.

Lisans Bitirme Çalışmaları/Tezleri

Lisans Elektronik/Tasarım Projeleri

Yürüttüğü Dersler:

Lojik Devreler ve Lab.

2011-12 Eğitim-Öğretim yılından bugüne kadar Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN tarafından YTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümünde verilmektedir.

Mikroişlemci Sistemleri

1994-95 Eğitim-Öğretim yılından bugüne kadar Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN tarafından YTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümünde verilmektedir.

Mikroişlemcili Sistem Tasarımı

1994-95 Eğitim-Öğretim yılından bugüne kadar Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN tarafından YTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümünde verilmektedir.

Mikroişlemcili Sistem Tasarımı Lab.

1994-95 Eğitim-Öğretim yılından bugüne kadar Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN tarafından YTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümünde verilmektedir.

Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri (Endüstride kullanılan duyargalar, dönüştürücüler, yükselteçler. Otomatik Kontrol sistemlerinin iç yapısı, elektronik devre ve sistemlerinin incelenmesi ve organizasyonu. Ayrık elemanlar, mikroişlemci ve kişisel bilgisayar kullanılan otomatik kontrol sistemlerinin donanımların ve LabVIEW vb. bunlarla ilgili yazılımların incelenmesi, tasarlanması, gerçekleştirmesi ve uygulaması).

1997-98 öğretim yılından bugüne kadar Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN tarafından YTÜ Fen Bilimleri enstitüsü, Elektronik programında verilmektedir.

Programlanabilir Denetleyiciler (Endüstride kullanılan programlanabilir denetleyicilerin gelişimi, kullanım amaç ve yöntemleri, Programlanabilir Lojik Denetleyici (PLC) donanım ve yazılım özelliklerinin, elektronik devreleri, kontrol sistemlerinin iç yapısı, elektronik devre ve sistemlerinin incelenmesi ve organizasyonu. Modüler PLC sistemlerinin giriş / çıkış modülleri ve kişisel bilgisayar (PC) kullanılan PLC sistemlerinin donanımı ve bununla ilgili yazılımların incelenmesi, tasarlanması, gerçekleştirmesi ve uygulaması).

1997-98 Eğitim-Öğretim yılından bugüne kadar Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN tarafından YTÜ Fen Bilimleri enstitüsü, Elektronik programında verilmektedir.

Otomatik Kontrol  (Kontrol sistemlerine giriş, fiziksel sistemlerin matematiksel modelleri, temel kontrol kavramları, geçici rejim analizi, hata analizi ve optimizasyon, kök-yer yöntemi, Bode diyagramı yöntemi, Nyquist kararlılık analiz yöntemi ).

1998-99 Eğitim-Öğretim yılında Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN tarafından YTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümünde verilmiştir.

Sayısal Hesaplayıcılar (Ayrık elemanlı ve mikroişlemcili hesaplayıcılar, Merkezi İşlem Birimi, Bellek Birimi, Giriş/Çıkış Birimleri, 6800 mikroişlemcisi ve çevre birimlerinin yazılımı ve donanımı),

1997-98 Eğitim-Öğretim yılından bugüne kadar Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN tarafından YTÜ elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümünde verilmektedir.

Mikroişlemciler, (8086 mikroişlemcisi ve çevre birimlerinin yazılımı ve donanımı. 8086 mikroişlemci temelli sistemler ile endüstriyel tasarımlar.)

1997-98 Eğitim-Öğretim yılından bugüne kadar Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN tarafından YTÜ elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümünde verilmektedir.

Mikroişlemci Lab., (80286 mikroişlemci temelli eğitim sistemi ile genel ve endüstriyel amaçlı yazılım ve donanım uygulamaları),

1997-98 Eğitim-Öğretim yılından bugüne kadar Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN tarafından YTÜ elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümünde verilmektedir.

Dijital Elektronik, (Sayısal elektronikte kullanılan elemanlara ve devrelere ilişkin temel kavramlar, yarıiletken elemanların anahtar olarak kullanılması ve bipolar tekniği ile gerçekleştirilen sayısal kapı ailelerinin gerilim geçiş eğrisi, gürültü marjları, çıkış yelpazesi gibi özelliklerinin incelenmesi)

1997-98 Eğitim-Öğretim yılından bugüne kadar Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN tarafından YTÜ elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümünde verilmektedir.

Dijital Elektronik Lab., (Sayısal kapı devrelerinin karakteristik özelliklerinin incelenmesi, sayısal kapı devrelerinin bipolar tekniği ile gerçekleştirilmesi ve incelenmesi, sayısal kapı tümleşik devrelerini kullanarak darbe şekillendirici ve osilatör devrelerin gerçekleştirilmesi ve incelenmesi),

1997-98 öğretim yılından bugüne kadar Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN tarafından YTÜ elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümünde verilmektedir.

Darbe Devreleri, (Darbe özellikleri ve yarı iletken elektronik devre elemanlarının anahtar olarak çalışma biçimleri, Lojik tümdevre ailelerinin karakteristik özellik ve iç yapılarının incelenmesi),

1997-98 Eğitim-Öğretim yılından bugüne kadar Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN tarafından YTÜ elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümünde verilmiştir.

Assembly Dili (8086 mikroişlemcisi, IBM PC yazılımı, Makro Assembler kullanımı),

1990-91 Eğitim-Öğretim yılına kadar Öğ.Grv. Tuncay UZUN tarafından Mar.Üni. Tek.Eğ.Fak. MYO Bilgisayar programında verilmiştir.

Bilgisayarın İş Alanında Kullanımı (Kişisel bilgisayarların çoklu kullanımı, Tablolama programlarının kullanımı),

1990-91 Eğitim-Öğretim yılına kadar Öğ.Grv. Tuncay UZUN olarak Mar.Üni. Tek.Eğ.Fak. MYO Bilgisayar programında verilmiştir.

 

Yardımcı olduğu dersler:

Programlama (BASIC dili),

1987-88’den 1990-91 Eğitim-Öğretim yılına kadar Doç.Dr.Sezgin ALSAN’a yardımcı olmuştur.

Programlama Dilleri (Pascal, Z80 makina dili),

1987-88’den 1989-90 Eğitim-Öğretim yılına kadar Doç.Dr.Sezgin ALSAN’a yardımcı olmuştur.

Endüstriyel Elektronik (Algılayıcılar, dönüş-türücüler, elektronik ve bilgisayarlı ölçme ve kontrol, programlanır denetleyici (PLC) yazılımı ve donanımı, mikrobilgisayarların ölçme ve kontrol amaçlı kullanımı),

1987-88’den 1989-90 Eğitim-Öğretim yılına kadar Doç.Dr.Sezgin ALSAN’a yardımcı olmuştur.

Elektrik Mühendisliğinin Temelleri, (Devre elemanları, temel tanım ve teoriler, devre ve sistem çözüm yöntemleri),

1989-90’den 1993-94 Eğitim-Öğretim yılına kadar Prof.Dr.Fuat ANDAY’a yardımcı olmuştur.

Devre Teorisi, (SSH tanımı özellikleri, SSH’de eleman davranışları, devre ve sistem çözüm yöntemleri),

1987-88’den 1988-89 Eğitim-Öğretim yılına kadar Doç.Dr.Sezgin ALSAN’a yardımcı olmuştur.

1989-90’den 1993-94 Eğitim-Öğretim yılına kadar Prof.Dr.Fuat ANDAY’a yardımcı olmuştur.

Devre Analizi, (Laplace dönüşümünün tanımı ve özellikleri, eleman ve devre tanım bağıntıları, devre ve sistem çözüm yöntemleri),

1987-88’den 1988-89 Eğitim-Öğretim yılına kadar Doç.Dr.Sezgin ALSAN’a yardımcı olmuştur.

1989-90’den 1993-94 Eğitim-Öğretim yılına kadar Prof.Dr.Fuat ANDAY’a yardımcı olmuştur.

Devre Sentezi, (Aktif ve pasif elemanlar ile devre ve sistem tasarım yöntemleri, süzgeç devrelerinin incelenmesi ve tasarımı),

1987-88’den 1988-89 Eğitim-Öğretim yılına kadar Doç.Dr.Sezgin ALSAN’a yardımcı olmuştur.

1989-90’den 1993-94 Eğitim-Öğretim yılına kadar Prof.Dr.Fuat ANDAY’a yardımcı olmuştur.

Lojik Devre Temelleri, (Sayısal elektronik devre tanımı ve özellikleri, Boole aritmetiği, temel lojik kapılar, lojik devre analiz ve sentez yöntemleri, kombinasyonel lojik devre ve sistemler),

1987-88’den 1988-89 Eğitim-Öğretim yılına kadar Doç.Dr.Sezgin ALSAN’a yardımcı olmuştur.

1993-94 öğretim yılında kadar Prof.Şefik SARIKAYALAR’a yardımcı olmuştur.

Sayısal Hesaplayıcılar (Ayrık elemanlı ve mikroişlemcili hesaplayıcılar, Merkezi İşlem Birimi, Bellek Birimi, Giriş/Çıkış Birimleri, 6800 mikroişlemcisi ve çevre birimlerinin yazılımı ve donanımı),

1987-88’den 1988-89 Eğitim-Öğretim yılına kadar Doç.Dr.Sezgin ALSAN’a yardımcı olmuştur.

1992-93’den 1993-94 Eğitim-Öğretim yılına kadar Prof.Şefik SARIKAYALAR’a yardımcı olmuştur.